TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste on laadittu  20.5.2018.  Tietosuojaseloste luovutetaan henkilöille, joiden tietoja rekisteriin on kirjattu.

 

 

(c)2018, All Rights Reserved